Fläta samman historia och framtid

Våra uppdrag består ofta i att ta tillvara det fina som skapats av tidigare generationer och göra det hållbart för kommande.
Moderna tillägg och lösningar i en känslig miljö kräver en varsam hand redan på skisstadiet. För Eva Arén som varit
engagerad i styrelsen för Svensk Byggnadsvård i över 10 år, är detta en viktig del av arkitektverksamheten.
Under vår resa genom historien har vår väg korsats av såväl torp som slott.

Se alla bilder