Under samma tak

Vi ritar hem på bredden och på höjden. Ibland utformar vi flerbostadshusen för att passa en uttalad målgrupp som till exempel 55+ eller studenter. Som alltid arbetar vi gärna med helheten.

Med rätt arkitektur är det lättare att trivas. Byggnaden ska passa in i omgivningen och den gröna utemiljön ska självklart tas om hand.
Både insida och utsida är viktiga.

Se alla bilder