Harmonin växer

Det gröna blir en naturlig del av helheten.
Vi har en förkärlek att välja växter som signalerar ursprung och väljer därför gärna arter som redan känner sig hemma och trivs i miljön.

Se alla bilder