NEWSLETTER

Here we share our ideas

Församlingshem Arkitekt

Församlingshem

Projektering av om- och tillbyggnad pågatågsstation, kommersiella lokaler, kontorslokaler mm.
Under projekteringen togs det hänsyn till ursprungliga arkitektoniska detaljer både exteriört och interiört, så som unika takkonstruktioner i stål, dörrpartier och trappräcken.
Projektet fick i 2016 Trelleborgs kommuns Pris för Hållbar samhällsbyggnad.

READ MORE
Smygehuk Sveriges sydligaste udde

Smygehuk

Plats : Smygehuk, Trelleborg Typ : Utemiljö Beställare :

READ MORE

Victoriasalongen

Plats : Stationen Trelleborg Typ : Om- och tillbyggnad Beställare :

READ MORE
Arkitekt Banhall Trelleborg Centralstation

Pågatågsstation Trelleborg

Projektering av om- och tillbyggnad pågatågsstation, kommersiella lokaler, kontorslokaler mm.
Under projekteringen togs det hänsyn till ursprungliga arkitektoniska detaljer både exteriört och interiört, så som unika takkonstruktioner i stål, dörrpartier och trappräcken.
Projektet fick i 2016 Trelleborgs kommuns Pris för Hållbar samhällsbyggnad.

READ MORE

Rastplats Bröms

Rastplatsen är utsett till landets bästa rastplats i 2001 av Motormännens riksförbund samt i 2011 och 2013 i Kalmar län.

READ MORE

Trelleborgs hamn

Plats : Trelleborg Typ : Vision framtida hamn Beställare :

READ MORE

Check-in med fraktkontor

Plats : Trelleborgs hamn Typ : Nybyggnad Beställare :

READ MORE
Arkitekt förskola Osby

Örkened förskola och matsal

Located near Muscat main entrance, the Cultural Centre emerges from a unique landscape, between the sea and the mountains, as an oasis where palm trees and mineral colonnades offer cool public spaces.

READ MORE

Granlunda förskola

Plats : Trelleborg Typ : Om-, till- och nybyggnad Beställare :

READ MORE

Krematoriet Trelleborg

Plats : Trelleborg Typ : Tillbyggnad Beställare :

READ MORE