Hyllinge

Bevarandeprogram

Bevarandeprogram Hyllinge

Arkitektkontoret har i nära samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen i Åstorps kommun utarbetat ett bevarandeprogram för Hyllinge. Uppdraget har varit att dokumentera bebyggelse och bebyggelsemiljöer i Hyllinge tätort som är värda att bibehålla och bevara, samt att skapa riktlinjer för framtida utveckling och vidare till- och ombyggnationer.

 

Plats

Skåne

Beställare

Åstorps kommun

  • Plats : Skåne
  • Typ :
  • Beställare : Åstorps kommun
« Tillbaka till projekt