Nybyggnad

Bostadsområde

Nybyggnad

Bostadsområde

På uppdrag av kommunen har arkitektkontoret tagit fram ett gestaltningsprogram för utbyggnad av ett nytt bostadsområde med 170 bostäder.

Målet har varit att skapa en god, trygg och grön boendemiljö för alla. Små delområden, många lekytor och begränsad biltrafik till förmån för gång- och cykeltrafikanter bidrar till detta. Mycket grönska och offentliga gröna rum ger området en speciell karaktär som skiljer det från mer traditionella villa- och rad­husområden. Varje boende ska, förutom sin egen tomt, ha direktkontakt med de allmänna gröna ytorna.

Typ

Nybyggnad

  • Plats :
  • Typ : Nybyggnad
  • Beställare :

« Tillbaka till projekt