Nybyggnad

Förvaltningsbyggnad

Nybyggnad

Förvaltningsbyggnad

På uppdrag av kommunen har arkitektkontoret gjort programhandling och ritat en ny kontors- och omklädningsbyggnad med utemiljö for tekniska avdelningen. Processen började med att arkitektkontoret planerade en heldagsworkshop för beställare och användare. Sen blev funktioner, behov och önskemål sammanfattat i ett lokalprogram.

Kontors- och omklädningsbyggnaden är i två våningar vilket ger bra samband och kommunikation internt i byggnaden, mindre fasadyta samt mer energieffektiva lösningar. Byggnaden är planerad och konstruerad för att vid behov enkel kunna byggas om och därigenom vara hållbar över tid.

I bottenplan finns byggnadens hjärta; en ljus och grön entré med reception, högt till tak och kontakt till plan 2. Intill receptionen ligger personalrum och mötesrum samt utrymmen för omklädning. I byggnadens övre plan är kontorsdelen placerad. Dagsljus, öppenhet och flexibilitet över tid är viktiga parametrar i förslaget.

Plats

Skåne

Typ

Nybyggnad

  • Plats : Skåne
  • Typ : Nybyggnad
  • Beställare :
« Tillbaka till projekt