Byggnadsvård arkitekt Skåne
Ombyggnad

Idala Gård – hotell

Ombyggnad

Idala Gård - hotell

Fyrlängad skånegård på Söderslätt vars bostadsdel har byggts om till hotell.

Vid ombyggnaden har stor vikt lagts vid detaljer, material- och färgval. Det har också varit viktigt att dagsljuset tas tillvara och de yttre fasaderna är så orörda som möjligt.

Plats

Trelleborg

Typ

Ombyggnad

  • Plats : Trelleborg
  • Typ : Ombyggnad
  • Beställare :
« Tillbaka till projekt