Nybyggnad

Spa hotellanläggning

Nybyggnad

Spa hotellanläggning

Hotellet ligger i utkanten av byn med fantastisk ut­sikt över det skånska landskapet. Landskapet är stor del av hotellupplevelsen idag. En ny loungebyggnad med spa-däck har gestaltats för att utveckla hotellets potential för rekreation och motion i det gröna och för att matcha det efterfrågade behovet.

Arkitektkontoret har även utarbetat skissförslag på om- och tillbyggnad av den befintliga hotell- och konferensanläggningen.

Plats

Svedala

Typ

Nybyggnad

Beställare

Nötesjö Hotell

  • Plats : Svedala
  • Typ : Nybyggnad
  • Beställare : Nötesjö Hotell
« Tillbaka till projekt