Församlingshem Arkitekt
Nybyggnad & utemiljö

Församlingshem

Nybyggnad & utemiljö

Församlingshem

På uppdrag av Munka Ljungby Församling har arkitektkontoret ritat ett nytt församlingshem i Munka Ljungby. Efter analys av funktioner, behov och önskemål från användare och församling gjordes program och senare bygglovshandlingar. Planering av utemiljön ingick i uppdraget.

Entréplan innehåller en samlingssal för 75 personer, lokaler för barn och ungdomsverksamheter, mottagningskök samt servicelokaler. En glasad gång med ramp förbinder den nya byggnaden med den befintliga pastorsexpeditionsdelen och tillsammans med en yttre ramp löses tillgängligheten för båda byggnaderna både ut- och invändigt.

Byggnaden är placerad på kanten av en ravin med utsikt över ett natureservat. Samlingsalen har stora fönsterpartier mot ravinen och på så sätt kommer grönskan att upplevas även i den inre miljön.

Plats

Munka Ljungby

Typ

Nybyggnad

  • Plats : Munka Ljungby
  • Typ : Nybyggnad
  • Beställare :
« Tillbaka till projekt