Församlingshem Arkitekt
Nybyggnad & utemiljö

Församlingshem

Nybyggnad & utemiljö

Församlingshem

På uppdrag av Munka Ljungby Församling har arkitektkontoret ritat ett nytt församlingshem i Munka Ljungby. Efter analys av funktioner, behov och önskemål från användare och församling gjordes en programhandling och därefter bygglovhandlingar. Planering av utemiljön ingick även i uppdraget.

Entréplan innehåller en samlingssal för 75 personer, lokaler för barn och ungdomsverksamheter, mottagningskök samt servicelokaler. En glasad gång med ramp förbinder den nya byggnaden med den befintliga pastorsexpeditionbyggnaden och tillsammans med en yttre ramp löses tillgängligheten för båda byggnaderna både utvändigt och invändigt.

Byggnaden är placerad på kanten av en ravin med utsikt över ett natureservat. Samlingsalen har stora fönsterpartier mot ravinen och på så sätt kommer grönskan att upplevas även i den inre miljön.

Plats

Munka Ljungby

Typ

Nybyggnad

  • Plats : Munka Ljungby
  • Typ : Nybyggnad
  • Beställare :

« Tillbaka till projekt