Om-, till- och nybyggnad av 2 nya avdelningar med ateljé

Granlunda förskola

Om-, till- och nybyggnad av 2 nya avdelningar med ateljé

Granlunda förskola

På uppdrag av serviceförvaltningen har arkitektkontoret utrett behovet av om- och tillbyggnad av Granlunda förskola med tillagningskök samt nybyggnad av 2 avdelningar förskola.

Befintliga förskolebyggnader kompletteras med två nya avdelningar som sammankopplas med ett nytt tillagningskök med matsal via en inglasad gång. På så vis bildar byggnadernas placering en nästan sluten innergård och ger bra förutsättningar för en lugn och trygg utemiljö. I samband med nybyggnationen förnyades utemiljön på förskolan.

Plats

Trelleborg

Typ

Om-, till- och nybyggnad

  • Plats : Trelleborg
  • Typ : Om-, till- och nybyggnad
  • Beställare :
« Tillbaka till projekt