Till- och nybyggnad

Klagstorps skola och förskola

Till- och nybyggnad

Klagstorps skola och förskola

Serviceförvaltningen gav uppdraget att utreda behovet av om-, till- och nybygg­nad av Klagstorp skola, fritidshem och förskola.

Ursprungligen var skolan en F-6 skola samt en avdelning för förskoleverksamhet. De befintliga skol- och förskolebyggnaderna var utspridda över skolområdet. Förslaget innebar att förtäta skolområdet, och på så vis stödja verksamhetens mål med en samlad skola präglad av öppenhet, förtroende, ansvarsta­gande och trivsel. Detta gjordes genom att lägga till en ny byggnadskropp med två nya förskoleavdel­ningar med ateljé samt tillbyggnader med tillagningskök/matsal, träslöjdssal och foajé. På så sätt skapades bättre kontakt mellan skolans viktiga funktioner.

Plats

Klagstorp, Trelleborg

Typ

Till- och nybyggnad

Beställare

Trelleborgs kommun

  • Plats : Klagstorp, Trelleborg
  • Typ : Till- och nybyggnad
  • Beställare : Trelleborgs kommun
« Tillbaka till projekt