Restaurering, om- och tillbyggnad

Privatbostad Skärabäcksmölla

Restaurering, om- och tillbyggnad

Privatbostad Skärabäcksmölla

Äldre bostadshus som genomgått restaurering, om- och tillbyggnad. Huset hade en växande familj och växte från 50 kvadratmeter till 140 i bottenplan.

Fasaduttryck mot gatan är bibehållet men in mot privat trädgård även med moderna inslag. Varsamhet vid materialval och utformning av detaljer har varit viktigt.

Arkitektkontoret har även format trädgården.

Plats

Skärabäcksmölla, Skurup

Typ

Restaurering mm.

  • Plats : Skärabäcksmölla, Skurup
  • Typ : Restaurering mm.
  • Beställare :
« Tillbaka till projekt