Du är välkommen

Platser för möten, stilla tankar och kulturella uttryck men också transport och logistik. Uppdragen varierar, men en gemensam nämnare är att det offentliga rummet ska inkludera och välkomna alla människor. Under årens lopp har vi haft förmånen att utforma många projekt för offentlig miljö. Här visar vi axplock.