Den viktiga inramningen

Vi påverkas av det yttre rummet, utemiljön, även om vi inte alltid är medvetna om det. Att arbeta med utemiljöer är en resa i utveckling. Du tar höjd för att trädkronorna växer sig mot stjärnorna och att rötterna förgrenar sig till en trygg plattform för framtiden. Både det vilda, tuktade och det organiserade är möjligt i den ständigt föränderliga utemiljön.