ALLA
PRIVATA TRÄDGÅRDAR
OFFENTLIG GRÖNMILJÖ

Den viktiga inramningen

Vi påverkas av det yttre rummet, utemiljön, även om vi inte alltid är medvetna om det. Att arbeta med utemiljöer är en resa i utveckling. Du tar höjd för att trädkronorna växer sig mot stjärnorna och att rötterna förgrenar sig till en trygg plattform för framtiden. Både det vilda, tuktade och det organiserade är möjligt i den ständigt föränderliga utemiljön.